Амалий физика ва математика ютуқлари бўйича ҳалқаро конференция

(AAPM-2023)

Тошкент, Ўзбекистан, 2023 йил 10-12 апрел
AAPM-2023 га ХУШ КЕЛИБСИЗ
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” миллий тадқиқот университети Ўзбекистон нефт-газ саноати илмий-техник жамияти ва Метрология Ҳалқаро илмий-техник жамияти қўллаб-қувватловида “Амалий физика ва математика ютуқлари – AAPM-2023” ҳалқаро конференциясини ўтказади. Конференция 2023 йил 10 – 12 апрел кунлари Тошкент шаҳрида (Ўзбекистон) бўлиб ўтади.
Конференциянинг ҳамкор ташкилотлари “ТИҚХММИ” МТУ Фундаментал ва амалий тадқиқотлар институти, Бухоро муҳандислик-технология институти ва Хитой фан ва технологиялар ассоциацияси ҳисобланади.

AAPM-2023 конференцияси академик ва соҳа ҳамжамиятлари учун янги масалалар ва уларнинг ечимлари бўйича ўзаро фикр алмашиш ҳамда амалий физика ва математика соҳасида истиқболли йўналишларни муҳокама қилиш учун ажойиб имконият тақдим этади.

Конференция мақсади – амалий физика ва математиканинг замонавий усулларини энергетика, кимё, нефт-газ ва қишлоқ хўжалиги машинасозлиги, қишлоқ ва сув хўжалиги, транспорт, янги материаллар технологияси, асбобсозлик, метрология ва стандартлаштиришдаги тадбиқи ҳамда ядро фани ва атом энергетикаси, ярим ўтказгичли асбоблар ва фотоника, оптика ва плазма, ночизиқ, ностационар ва фазовий-бир жинсли бўлмаган жараёнларнинг замонавий йўналишлари бўйича соҳадаги етакчи мутахассисларнинг ўзаро тажриба алмашишини таъминлаш.

Амалий математика соҳасидаги ютуқлар жуда кўп соҳани қамраб олади ва физикавий жараёнлар ва тизимларни тушуниш учун моделлар ва симуляцияларни ишлаб чиқишни ўз ичига олади. Алгоритмлар (сонли ва рақамсиз) ишлаб чиқиш эса физикавий масалаларни ечишга йўналтирилган математик моделлар, ҳисоблаш моделлари ва компьютерли моделлаштиришни ўз ичига олади. Илмий ҳисоблашга ёндошувнинг моҳияти компьютерда амалга оширилган математик моделларни таҳлил этиш асосида физик жараёнлар ҳақида тассавурга эга бўлишдан иборатдир.

Шундан келиб чиқиб конференциянинг ИЛМИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

I. Амалий физика соҳасидаги ютуқлар ва уларнинг энергетика, кимё, нефт-газ ва қишлоқ хўжалиги машинасозлиги, қишлоқ ва сув хўжалиги, транспорт, янги материаллар технологияси, асбобсозлик, метрология ва стандартлаштиришдаги тадбиқи:
 • Асбобсозлик ва ўлчашлар соҳасидаги ютуқлар;
 • Микроскопиянинг физик фанлардаги тадбиқи;
 • Амалий материалшунослик, материаллар тавсифи ва таҳлили;
 • Қаттиқ жисмлар амалий физикаси;
 • Материалларнинг илғор технологиялари;
 • Астрофизика ва плазмалар физикаси;
 • Атом, молекуляр ва кимё физикаси;
 • Биоматериаллар, биомеханика ва биофизика, биомагнетизм, биокимёвий физика;
 • Ҳисоблаш физикаси, ночизиқ физика;
 • Конденсацияланган ҳолат физикаси ва материалшунослик;
 • Муҳандислик ва саноат физикаси, асбобсозлик, метрология ва стандартлаштириш;
 • Атроф-муҳит физикаси;
 • Визуаллаштириш усуллари, микроскопия;
 • Нанофизика;
 • Наноилм ва нанотехнологиялар;
 • Мувозанатлашмаган тизимлар;
 • Ядро физикаси, радиофаоллик, радиациявий хавфсизлик;
 • Ядро фани ва атом техникаси;
 • Элементар заррачалар физикаси ва назария майдони;
 • Физикавий кимёвий;
 • Биологик/биотиббиёт тизимларининг микроскопия ёрдамидаги физикавий хоссалари;
 • Плазмалар физикаси;
 • Полимерлар физикаси;
 • Оптик физика, квант электроника ва фотоника;
 •  Квант физикаси ва квант механикаси, нурланиш физикаси, моддаларнинг нурланиш билан ўзаро таъсири, спектроскопия;
 • Радиоактивлик, радиация;
 • Хавфсизлик ва ҳимоялаш масалалари;
 • Ярим ўтказгичли асбоблар ва фотоника, оптоэлектроника, квант электроникаси;
 • Юмшоқ ва донадор моддалар;
 • Қаттиқ жисмлар физикаси;
 • Юзалар, интерфейслар ва коллоидлар;
 • Статистик физика ва ночизиқ тизимлар;
 • Иссиқ суюқликлар механикаси.
II. Амалий математика соҳасидаги ютуқлар ва уларнинг энергетика, кимё, нефт-газ ва қишлоқ хўжалиги машинасозлиги, қишлоқ ва сув хўжалиги, транспорт, янги материаллар технологияси, асбобсозлик, метрология ва стандартлаштиришдаги тадбиқи:
 • Динамик ва мураккаб тизимларни бошқариш назарияси;
 • Фан ва техникада амалий математика: моделлаштириш, таҳлил ва ҳисоблаш;
 • Хусусий ҳосилали амалий дифференциал тенгламалар;
 • Сонли таҳлил ва усуллар; петамасштабли ҳисоблашлар; ҳисоблаш фани;
 • Оптика ва электромагнетикада математик усуллар; Материалшуносликдаги математик моделлаштириш;
 • Фан ва механика;
 • Ночизиқ таҳлиллар ва механиканинг ночизиқ масалалари; Гомогенезация ва кўп масштабли таҳлил; тескари масалалар;
 • Алгебра ва унинг қўлланилиши;
 • Дифференциал тенгламалар, динамик тизимлар ва уларнинг иловалари; Муҳандислик иловалари ва илмий ҳисоблаш;
 • Ноаниқ математика ва унинг иловалари;
 • Ноаниқ тизимлар;
 • Геометрия ва унинг тадбиқи;
 • Моделлаштириш ва имитация;
 • Техникавий фанлар ва амалиётда статистик усуллар;
 • Эҳтимоллик ва статистика;
 • Ночизиқ тизимлар ва матрицалар;
 • Катта кодларни ишлаб чиқиш;
 • Операторлар назарияси;
 • Оддий дифференциал тенгламалар;
 • Хусусий ҳосилали тенгламалар;
 • Спектрал назария;
 • Маълумотлар таҳлили, маълумотларнинг интеллектуал таҳлили.

Tashkilotchilar

Uzbek Scientific and Engineering Society of Oil and Gas Industry
International Scientific and Technical Society for Instrumentation and Metrology